Αγαπητοί φίλοι,

σύμφωνα με τα νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ισχύουν τα παρακάτω μέτρα για την επίσκεψη στους Αρχαιολογικούς Χώρους:

  1. Ενάμιση (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
  2. Ένα (1) άτομο ανά 10τ.μ.
  3. Επισκέψεις ομάδων έως τριών (3) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για Οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα).
  4. Όσον αφορά στη χρήση μάσκας, επισημαίνονται σύμφωνα με το αρ.2 της εν λόγω Κ.Υ.Α. ότι υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Βάσει των παραπάνω είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την εμπειρία μόνον ιδιωτικής ξενάγησης.
**Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε email στο: info@voltes.city ή SMS στο: 6907290084 αναφέροντας τον αρχαιολογικό χώρο, την ημερομηνία και τα άτομα που σας ενδιαφέρει να ξεναγηθούν ιδιωτικά.


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να κάνετε μία Βόλτα μαζί μας κι ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μουσεία παραμένουν ακόμη κλειστά.

Μένουμε ασφαλείς - Μένουμε ενωμένοι!