ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Covid-19

Τρόπος, διαδικασία και κανόνες για την επίσκεψη στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους
Κατά την επίσκεψή σας παρακαλούμε για την τήρηση των παρακάτω οδηγιών:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/2021
ΦΕΚ 4674/Β/8-10-2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00., για την είσοδό σας στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης
  • Βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης
  • Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει και ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών. Αυτό ισχύει μόνον για κλειστούς χώρους και μουσεία.

  • Σε όλους τους χώρους τηρείτε την απόσταση των 2 μέτρων κατ’ ελάχιστον
  • Λαμβάνετε υπόψη την ειδική σήμανση για την αναμονή σας, όπου χρειάζεται
  • Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας είναι υποχρεωτική η χρήση της μη ιατρικής μάσκας, που θα καλύπτει τη μύτη και το στόμα
  • Χρήση συστήματος ασύρματης ξενάγησης για εξασφάλιση τήρησης των αποστάσεων απαιτείται σε ορισμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και δεν διατίθεται δωρεάν.

Ομάδες επισκεπτών (γκρουπ) επιτρέπονται έως 20 άτομα για τα μουσεία και έως 40 άτομα για τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΦΕΚ.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας σε όποια οδηγία δίδεται από το προσωπικό των μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων, όποτε καθίσταται απαραίτητο, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων.

Σε περίπτωση που εκδοθεί νέο ΦΕΚ οι όροι συμμετοχής ενδέχεται να μεταβληθούν.