Εθνικός Κήπος

Ο χώρος του Εθνικού Κήπου ήταν ανέκαθεν χώρος πρασίνου. Γύρω στο 600 π.Χ. στον χώρο αυτό βρισκόταν ένα από τα τρία δημόσια πάρκα εκτός των τειχών της αρχαίας Αθήνας, το ιερό άλσος του Λυκείου, αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Λέγεται ότι εκεί μπορούσε να συναντήσει κανείς το Σωκράτη, που τον επισκεπτόταν για περίπατο, φιλοσοφώντας με τους μαθητές του.