Αρχαία Αγορά

Η καρδιά της Αρχαίας Αθήνας! Εδώ συνυπάρχουν τα σημαντικότερα δημόσια κτήρια και ιερά της πόλης όπου και αναπτύχθηκε έντονη διοικητική, πολιτική, δικαστική, εμπορική, κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική δραστηριότητα. Η αλληλουχία των οικοδομημάτων της Αγοράς μέσα στο χρόνο αντικατοπτρίζει την εξελικτική πορεία του δημοκρατικού πολιτεύματος στους πέντε αιώνες ύπαρξης της πόλεως-κράτους.