Οδηγίες κρατήσεων

  • Η ξενάγηση δέχεται περιορισμένο αριθμό συμμετοχών ανά group.
  • Συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής δηλώνετε πόσες από αυτές τις θέσεις θέλετε να προκράτησετε.
  • Οι θέσεις που δηλώσατε επιβεβαιώνονται οριστικά όταν τις εξοφλήσετε.
  • Δεν απαιτείται άμεση εξόφληση. Έχετε περιθώριο να ολοκληρώσετε την πληρωμή έως και 3 ημέρες από την ημερομηνία της κράτησης.
  • Αν κάνετε μια κράτηση και δεν προχωρήσετε σε εξόφληση οι θέσεις θα φαίνονται δεσμευμένες.
  • Για να τις αποδεσμεύσετε και να γίνουν ξανά διαθέσιμες για άλλες οικογένειες, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς με email.
  • Η μη εξόφληση δεν σημαίνει αυτομάτως και ακύρωση.
  • Παρακαλούμε μην κρατάτε θέσεις αν δεν είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε την ξενάγηση, καθώς οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεν θα βρίσκουν διαθεσιμότητα.
  • Αν μία ημερομηνία ξενάγησης έχει συμπληρώσει το ανώτερο όριο συμμετοχών, τότε ενεργοποιείται μία Λίστα Αναμονής. Μπορείτε και πάλι να δηλώσετε συμμετοχή και θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που έχουμε κάποια ακύρωση.